top of page

Tilausrahoitus auttaa yritystä tilausten toteuttamisessaKuulostaako tutulta, että tilauskanta on ylhäällä, mutta rahoitus tilausten toteuttamiseen uupuu? Tarjolla olisi suuri tilaus, mutta olemassa oleva kassa ei riitä materiaaleihin, työvoimakustannuksiin ja muihin kuluihin, joita projekti vaatii? Useat yritykset kohtaavat tällaisia ongelmia, mahdollisesti jopa jatkuvasti, ja ovat toisinaan joutuneet luopumaan suuresta tilauksesta kokonaan. Tämä siksi, että tilausrahoitus puuttuu.


Tilausrahoitus on etukenoista rahoitusta

Juteltuani eri alojen yrittäjien kanssa, kävi tästä noin 100 henkilön otannasta ilmi, ettei lähes kukaan ollut kuullut etunojaisen rahoituksen tarjonnasta. Eikä ihme, sillä suurin osa rahoitusyhtiöistä ei tarjoa tällaista vaihtoehtoa. Factoring-rahoituksessa rahoitusyhtiö rahoittaa yrityksen käyttöpääomaa ostamalla tämän laskusaatavat tai myöntämällä lainaa niitä vastaan. Kun factoringia höystetään tilausrahoituksella, pystyy yritys saamaan rahoitusta jo tilauksen toteuttamisen alkuvaiheessa ennen kuin mitään laskua voidaan edes muodostaa. Tilausrahoitus tarkoittaakin yksinkertaisuudessaan käyttöpääoman rahoitusta etukenossa tilausten toteuttamiseen.


Kenelle tilausrahoitus sopii?

Kenelle tällainen etukenoinen rahoitus sitten sopii? Periaatteessa mille tahansa yritykselle, joka tarvitsee tilaustensa toteuttamiseen rahoitusta jo ennen kuin laskua voidaan lähettää asiakkaalle. Tyypillinen esimerkki on konepaja, joka tarvitsee pääomaa koneiden ja niiden osien suunnitteluun ja valmistukseen, ja jonka myyntisaamisten kiertoaika voi olla huomattavan pitkä. Tämä juontaa juurensa siihen, että tilaava taho on useimmiten paljon pientä konepajaa suurempi ja pystyy painostamaan konepajan pitkiin myyntilaskujen maksuaikoihin. Usein pienen toimittajan on suostuttava asiakkaan vaatimuksiin, sillä kilpailijoita riittää. Ja jos kyseinen yritys ei suostu, löytyy aivan varmasti toinen, joka suostuu.


Älä luovu tilauksesta kassavajeen vuoksi

Yritykset eivät kuitenkaan pysty vastaamaan kaikkiin tilauksiin, mikäli niiden toteuttamiseen ei yksinkertaisesti löydy pääomaa. Tarvitaan materiaaleja, teknologiaa, työvoimaa ja vino pino muita asioita, jotta tilaus saadaan toteutettua. Vaikka tilaus olisi kuinka houkutteleva ja yritys pystyisi osaamisensa puolesta vastaamaan tähän, voi toteutus jäädä nimenomaan rahasta kiinni.Yllättävän monet yritykset törmäävät kyseiseen ongelmaan. Kuulin sellaisenkin tarinan, jossa suuri suomalainen teknologia-alan yritys oli pyrkinyt tekemään mittavan laitteistotilauksensa suomalaiselta pk-yritykseltä, mutta tätä ei pystytty kotimaassa taloudellisten resurssien puutteen vuoksi ottamaan vastaan ja niinpä tilaus meni lopulta ulkomaille. Kyseisen tilauksen saaneen yrityksen johtohenkilö totesikin, että etukenoisen rahoituksen avulla tilaukseen olisi pystytty vastaamaan. Tapauksessa näkyy myös se, että nykyisessä globaalissa maailmassa kilpailijoita ei löydy pelkästään oman maan rajojen sisäpuolelta, vaan myös ulkoapäin tulevat uhat täytyy huomioida ja pystyä toimimaan kilpailijoita tehokkaammin, jotta tilaukset eivät mene sivu suun.


Miten etukenoista rahoitusta tilausten toteuttamiseen voi saada?

Guidan käyttöpääomarahoitusmalli pohjautuu jatkuvaan laskurahoitukseen, jonka päälle pystymme tarjoamaan tilausrahoitusta. Olemmekin kiinnostuneita rahoittamaan yrityksiä, joilla on halua kasvaa ja jotka tarvitsevat rohkeaa rahoittajaa avukseen kavutakseen huipulle.


Onko yritykselläsi tarvetta laskurahoitukselle, jota terästää tilausrahoituksella? Ota yhteyttä meihin!


Jonna Korhola Analyst +358 44 7114 756 jonna.korhola@guida.fi Guida Invest Oy


Guida on suomalainen käyttöpääomarahoitukseen erikoistunut riippumaton rahoitusyhtiö. Olemme nopeita, kun näemme mahdollisuuksia. Toimimme ketterästi ja teemme tilanteen vaatimia asioita vitkastelematta. Rahoitamme aktiivisesti kunnianhimoisia yrityksiä. www.guida.fi

bottom of page