top of page

Mitä käyttöpääoma ja sen rahoitus tarkoittaa?

Päivitetty: 23. heinäk. 2021


Mitä käyttöpääoma tarkoittaa?


Käyttöpääoma tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan sitoutuvan rahan määrää. Pääomaa sitoutuu yrityksen toiminnan eri vaiheissa esimerkiksi varastoon ja myyntisaamisiin. Yritys saattaa myös onnistua neuvottelemaan maksuaikaa omiin ostovelkoihinsa, mikä osaltaan pienentää toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrää. Hyvän neuvotteluaseman omaava yritys, jonka toiminta ei ole erityisen pääomavaltaista saattaa saada käyttöpääomansa jopa negatiiviseksi venyttämällä ostovelkojensa maksuehtoja ja kilpailuttamalla toimittajiaan tehokkaasti. Esimerkki tällaisesta yrityksestä saattaisi olla vaikkapa hakukonejätti Google. Käyttöpääoma tarkoittaa seuraavaa:


+Vaihto-omaisuus eli varasto +Myyntisaamiset eli yrityksen avoimet myyntilaskut – Ostovelat toimittajille – Saadut ennakot


= Käyttöpääoma


Yrityksen kasvaessa sen liiketoimintaan sitoutuu tyypillisesti enemmän pääomaa. Esimerkiksi valmistavan yrityksen täytyy kasvua tehdäkseen sitoa enemmän rahaa raaka-ainevarastoon ja myös puolivalmiit tuotannossa olevat tuotteet sitovat nekin pääomaa sitä enemmän, mitä suurempi määrä myytäviä tuotteita lopulta valmistuu.


Kasvu vaatii käyttöpääomaaKeskeinen yritysten välinen kilpailutekijä asiakastilausten saannissa on yrityksen asiakkaalleen myöntämät maksuehdot toimittamilleen tuotteille tai palveluille. Asiakasyritys pyrkii sekin optimoimaan käyttöpääomaansa ja sitomaan mahdollisimman vähän arvokasta pääomaa prosesseihinsa. Eräs keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kilpailuttaa alihankkijoita maksuehtojen suhteen – pisimmän maksuajan tarjonnut alihankkija on tällöin heti maksun vaativaa toimittajaa houkuttelevampi vaihtoehto. Erityisen tehokkaasti tällä tavoin toimittajiaan kilpailuttavat suuret monikansalliset yritykset, joilla on globaali toimittajaverkosto ja siten paljon vaihtoehtoja.


Vaikka isojen yritysten mahdollisuudet toiminnan tehostamiseksi ja käyttöpääoman minimoimiseksi saattavat tuntua pientä yritystä paremmilta, kannattaa pk-yrityksenkin kiinnittää huomiota oman käyttöpääomansa määrän ja rahoitusresurssin kohdistamiseen tehokkaasti. Varastojen koko on syytä suhteuttaa toiminnan volyymiin. Omien asiakkaiden liiketoiminta on hyvä tuntea riittävän hyvin ja pyrkiä neuvottelemaan pidemmät maksuehdot esimerkiksi toimitusvarmuuden tai tuotannon ennakoitavuuden perusteella.


Käyttöpääoman optimointi on tasapainoilua

Ratkaisut käyttöpääoman optimointiin saattavat kuulostaa helpoilta, mutta todellisuudessa optimaalista tilannetta on hyvin vaikea löytää ja lisäksi se on jatkuvassa muutoksessa suhteessa yrityksen tuotteiden kysyntään, yleiseen markkinatilanteeseen, yrityksen kasvutavoitteisiin jne. Käyttöpääoman hallinta markkinoiden paineessa onkin vaativa tehtävä kenelle tahansa.Mitä vaihtoehtoja kasvua tavoittelevalla pk-yrityksellä on rahoittaa käyttöpääomaansa kasvaakseen isommaksi?


Perinteinen rahoituksen lähde on oma pankki, kuten suomalaiset Nordea tai Osuuspankit, ruotsalainen Handelsbanken tai haastajana pankkimarkkinoille tullut S-Pankki, joilta yrittäjä voi yrittää hakea toimintaansa rahoitusta. Nopeaa kasvuhyppäystä tavoittelevalle yritykselle pankkien lainakäytännöt saattavat kuitenkin tuntua pitkiltä ja jäykiltä. Pankit edellyttävät tyypillisesti myös kiinteää omaisuutta lainan vakuudeksi, mikä sekin saattaa muodostua lainansaannin esteeksi. Käyttöpääomarahoitus on rahoittajan näkökulmasta haastavaa, sillä käyttöpääomaerien vakuusarvoon liittyy erityiskysymyksiä.


Käyttöpääoman eristä yrityksen varasto saattaa joissakin tapauksissa olla helposti muutettavissa rahaksi ja siten käypää vakuutta rahoitusyhtiölle. Useimmiten varaston realisointi on kuitenkin niin työlästä ja sen sisältöön liittyy niin suuri arvostusriski, että sen käyttö vakuutena on vaikeaa. Varaston rahoittamista yrityksille tarjoavat erityisesti toimijat, joilla on erityisosaamista tai sidos tietylle liiketoiminnan alueelle kuten IT-laitteet (esim. IBM Global Financing tai suomalainen 3 Step IT) vaikkapa autot (esim. Toyota Rahoitus). Useimman pk-yrityksen liiketoiminta ja varasto on kuitenkin siinä määrin erityistä, että varasto puolivalmisteineen ei tarjoa luontevaa vakuutta rahoitukselle.


Factoringilla rahoitetaan käyttöpääomaa ostamalla myyntisaatavatRahoituksen kannalta merkittävämpi käyttöpääoman eristä ovat ne saamiset, joiden odottelusta yritys ei saa kompensaatiota. Tällaisia korottomia saamisia yrityksessä ovat lähinnä myyntilaskusaatavat. Laskurahoitus on yleistynyt Suomessa vauhdilla viimeisen 10-15 vuoden aikana. Factoringissa tai laskurahoituksessa rahoitusyhtiö rahoittaa yrityksen käyttöpääomaa ostamalla myyntilaskusaatavat tai lainaamalla rahaa niitä vastaan. Mikäli saatavat ostetaan, kantaa rahoittaja laskusaataviin liittyvän luottotappioriskin. Mikäli kyseessä on laina, jää luottotappioriski saatavista laskusaatavista yritykselle.


Markkinoilla toimivia laskurahoitusta ja factoringia tarjoavia yrityksiä ovat pankkien lisäksi esimerkiksi norjalainen Avida Finance, ruotsalainen Svea sekä lukuisia pieniä haastajia, kuten Rahoittamo tai Finance Link. Myös monet laskusaatavien perintää päätoimenaan harjoittavat yritykset, kuten Intrum Justitia tarjoavat laskusaatavien rahoitusta osana palveluaan.


Käyttöpääoman rahoitusta etukenossa tilausten toteuttamiseeen


Käyttöpääoman riittävyyden kannalta erityisen kriittinen tilanne on yrityksellä, joka saa kokoaan suuremman tilauksen jonka toteuttamiseen käytössä oleva rahoitus ei riitä. Tällöin rahoitukseen tarvitaan rohkeaa etukenoa, jolla yrityksen osaamisesta vakuuttunut ja ison tilauksen tehnyt asiakas saadaan palveltua ja käännettyä tyytyväiseksi asiakkaaksi. Rahoituksen etukeno tarkoittaa tulevan käyttöpääomapiikin rahoittamista etupainotteisesti siten, että yritys saa tilauksen toimitettua. Guidalla on valmius auttaa pk-yritystä erityisesti tällaisessa tilanteessa.

Käyttöpääomarahoitusmallimme perustana on jatkuva laskurahoitus, jota meillä on valmius terästää tilausrahoituksella joustavasti kiihkeää kasvuvaihetta elävän yrityksen tarpeiden mukaan. Edellytämme yrittäjältä sitoutumista asiakastilauksen toteuttamiseen saadun rahoituksen turvin. Pystymme tarjoamaan vastineeksi kokemuksemme lukuisista tyytyväisistä asiakasyrityksistä, joille tilausrahoitus on tarjonnut kannattavan liiketoiminnan kasvun mahdollistavan skaalanapin.


Mikäli yrityksesi käyttöpääoma tarvitsee rahoitusta, ota yhteyttä meihin.

Guida on 2010 perustettu suomalainen käyttöpääomarahoitukseen erikoistunut riippumaton rahoitusyhtiö. Olemme nopeita, kun näemme mahdollisuuksia. Toimimme ketterästi ja teemme tilanteen vaatimia asioita vitkastelematta. Rahoitamme aktiivisesti kunnianhimoisia yrityksiä.

bottom of page