top of page

UUDISTU tai JÄÄ PAIKALLEENMiten meni noin niinku omasta mielestä?

Uusi kalenterivuosi käynnistää suurimmassa osassa yrityksiä myös uuden tilikauden. Julkisesti noteerattujen yritysten toiminnan arviointi tapahtuu arvopaperimarkkinoilla vuosineljänneksittäin saatavien tulostietojen sekä muun jatkuvan tietovirran perusteella. Pk-yrityksissä tilinpäätös on useimmiten ainoa kiinteä, ulkopuolisen arvioinnin mahdollistava tieto yrityksen liiketoiminnan kehittymisestä.


Tilikauden päättyminen ja tilinpäätöksen valmistelu tarkoittaa katsahdusta menneeseen ja kuluneen vuoden arviointia. Mikä onnistui, mikä meni pieleen, kehitetäänkö yrityksen liiketoimintaa oikeaan suuntaan? Tilinpäätöksestä voi myös ulkopuolinen yrittää etsiä vastauksia näihin kysymyksiin.


Pörssinoteerattu yritys saa jatkuvaa palautetta liiketoiminnallisten päätöstensä ja toimenpiteidensä vaikutuksista yrityksen arvoon. Noteeraamaton pk-yritys saa tätä palautetta huomattavasti vähemmän, koska se viestii toiminnastaan vähemmän ja harvemmin.


Kilpailuetua jatkuvan palautteen avulla

Pörssiyritys saa merkittävää kilpailuetua suhteessa pk-yritykseen keräämänsä jatkuvan palautteen kautta. Se voi tehdä nopeita päätöksiä esimerkiksi lisäpanostuksista uudelle liiketoiminnan alueelle tai vaikkapa toiminnan leikkauksista perustuen toimivilta markkinoilta saatuun välittömään tietoon aiemmin tehtyjen päätösten todellisista vaikutuksista yrityksen arvoon. Päätösten merkitys perustuu niiden välittömiin vaikutuksiin sekä aikatekijään. Yritys saattaa käyttää merkittävän määrän aikaa ja rahaa kehittääkseen tuotteen tai palvelun, jolle ei markkinoilla lopulta olekaan kysyntää. Päätöksen aikatekijä suosii näinollen yhtiötä, jolla on käytössään markkinoiden välitön palaute.


Prosessi- ja ohjelmistokehitysihmisten keskuudessa kulkee sanonta ’fail fast, fail cheaper’ eli ’mokaa nopeasti, mokaa halvemmin’. Kehityksen varhaisessa vaiheessa löydetyt viat ja toimimattomuudet säästävät aikaa ja kustannuksia prosessin myöhemmässä vaiheessa. Pk-yrityksen pitäisikin aktiivisesti pyrkiä altistamaan toimintamallinsa ja päätöksensä mahdollisimman laajan ja monipuolisen arvioinnin kohteeksi.


Nykyajan kehityssyklit ovat hyvin nopeita ja liiketoimintamallien virittely itsekseen sisältää aikatekijään liittyviä riskejä tuotteen vanhentumisesta. Lisäksi varhainen altistaminen ulkopuoliselle arvioinnille todennäköisesti jouduttaa kehitystyötä ja saattaa antaa myös tietoa kilpailijoiden tekemisistä.


Digitaalisuus ja erityisosaaminen valttikortteina

Entä riski ideoiden kopioinnista? Hyvät ideat valuvat yrityksen ulkopuolelle ja vikkelät kilpailijat kaappaavat kehitystyön hyödyt? Ei hätää – samalla kun ideoiden kopiointi ja erityisesti sähköisten liiketoimintamallien rakentaminen muuttuu kehittyneen tiedonvälityksen ja digitalisaation myötä aiempaa helpommaksi, kopioinnin merkitys vähenee. Uusin tieto on joka tapauksessa nopeasti kaikkien hyödynnettävissä ja hyvät uudet ideat muuttuvat aiempaa nopeammin hyviksi vanhoiksi ideoiksi.


Tiedon nopea saatavuus nostaa menestymisen kriteerejä aiempaa korkeammalle. Nykypäivän menestyvällä yrityksellä täytyy olla jotakin erityisosaamista, jonka kopiointi on vaikeaa. Toimimattomien tai vanhentuneiden ideoiden työstäminen piilossa yrityksen sisällä on resurssien haaskausta.


Voittamattoman hyvä ideakaan ei kuitenkaan riitä kestävään menestykseen. Hienon innovaation menestykseksi kääntäneen yrityksen ei kannata jäädä paikalleen nautiskelemaan. Kilpailijoiden tuloa omalle reviirille ei tarvitse odottaa kauaa ja uusi tieto vanhenee nopeasti.


Menestyäkseen on kyettävä muuttumaan – jatkuvasti

Mikäli yritys on kyennyt uudella innovaatiollaan luomaan kokonaan uuden markkinan ja menestymään, sen tulee hyödyntää tämä kilpailuetu ja resurssit pyrkimällä aktiivisesti uudistumaan ja muokkaamaan yrityksen markkinaa ja liiketoimintaympäristöä asiakaspalautteen pohjalta itselleen edulliseen suuntaan.


Yrityksen täytyy kyetä jatkuvasti uudistumaan ylläpitääkseen kriittiset menestystekijänsä ja aloitteellisuus helpottaa tätä merkittävästi.


Guidalle mennyt vuosi oli vahvan kasvun aikaa ja voimmekin tyytyväisenä todeta palvelevamme merkittävästi aiempaa suurempaa asiakaskuntaa rahoitusta tarvitsevia suomalaisia pk-yrityksiä. Olemme lisäksi vuoden aikana tehneet sijoituksia kasvaviin suomalaisyrityksiin, jotka ovat osoittaneet kykynsä uudistua sekä muuttaa aktiivisesti markkinaansa entistä paremman loppuasiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Uudistuminen näkyy meillä myös päivitettynä visuaalisena ilmeenä ja uusina nettisivuina, joiden kautta rahoituksesta kiinnostuneet yritykset löytävät etsimänsä entistäkin paremmin. Pyrimme siis tällä tavoin myös itse aktiivisesti uudistumaan ja parantamaan toimintaamme entistäkin paremmaksi.


Kannustan kaikkia laittamaan hyvät ideat kiertoon ja myös oppimaan muiden onnistumisista avoimella mielellä. Maailman parantamisessa riittää taatusti liiketoimintamahdollisuuksia kaikille, joilla on jatkuva halu uudistua ja kyky innovoida.


Oikein hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta kaikille!

Olemme 2010 perustettu suomalainen käyttöpääomarahoitukseen erikoistunut riippumaton rahoitusyhtiö. Olemme nopeita, kun näemme mahdollisuuksia. Toimimme ketterästi ja teemme tilanteen vaatimia asioita vitkastelematta. Rahoitamme aktiivisesti kunnianhimoisia yrityksiä.

bottom of page