top of page

Yrittäjän unelmia

Meillä kaikilla on unelmia. Unelmat liittyvät hyvin erilaisiin asioihin. Joku voi haaveilla maailmanympärimatkasta. Jollakin toisella unelmana voi olla vaikkapa maratonin juokseminen tai omien rajojen ylittäminen musiikki-instrumentin soitossa.


Yrittäjän unelmat liittyvät usein oman luomuksen, yrityksen, kasvattamiseen ja kehittämiseen. Oman työn jäljen näkeminen ja menestyksen saavuttaminen sinnikkäällä työllä ja uskolla omiin vahvuuksiin antaa suurta tyydytystä. Yrityksen rahallinen tulos on toki tärkeää, mutta kenties vielä tärkeämpää on tyytyväisyys itse saavutetusta voitosta ja sen mukanaan tuoma positiivinen tunne.Yrittäjä valitsee itse polkunsa ja vastaa valintojensa seurauksista. Koko kansantalouden hyvä rakentuu menestyneille yritystarinoille ja menestynyt yrittäjä nauttii Suomessakin kasvavaa arvostusta. Yrityksen menestyksen tiellä on esteitä (Suomessa ehkä hieman enemmän kuin muualla), mutta niiden voittamista pidetään saavutuksena, jota arvostavat kaikki – yrittäjäkollegat samaistuen menestykseen, yrityksen työntekijät jakaessaan menestyksen, ja koko yhteiskunta kasvaneena taloudellisena toimeliaisuutena ja yhteisenä lisäarvona.


Unelmia on kaikilla ja niiden saavuttamisesta hyötyvät kaikki

Joskus yrittäjän polulle sattuu esteitä, joiden kiertämiseen tarvitaan apua. Pieni yritys unelmoi tilauksen saamisesta suurelta ja merkittävältä asiakkaalta. Suuren asiakkuuden saaminen tarkoittaa pienelle yritykselle kasvua, jatkuvuutta ja pidempää näkymää nykytalouden sumuisessa todellisuudessa. Tilausta toivotaan ja sen toteutumisen eteen tehdään kovasti töitä.


Entä sitten, kun pieni yritys on saanut vakuutettua ison asiakkaan ja tilaus toteutuu? Mitä muita asioita yrittäjän polulla on ennen jatkuvan asiakkuuden avautumista menestyksellisesti? Isot yritykset rahoittavat usein omaa toimintaansa pienten alihankkijoidensa kustannuksella. Maksuehdot ovat huonot ja maksukäyttäytyminen tahmeaa. Alihankkijan on sopeuduttava ison asiakasyrityksen vaatimuksiin ja poikkeamien käsittely on raskasta ja monipolvista. Yhteyshenkilöt vaihtuvat ja erilaiset asiakkuuteen liittyvät päätökset ja käytännöt linjataan kaukana alihankkijayrityksestä vailla ymmärrystä alihankkijan toiminnan haasteista ja ominaispiirteistä.


Isolle asiakasyritykselle pienempien alihankkijoiden kilpailuttaminen on myös keino varmistaa niiden taloudellinen elinkelpoisuus ja rahoituksellinen vakaus. Alihankkijayritys, joka sopeutumalla tilaajan asettamiin ehtoihin pystyy puskuroimaan pitkätkin rahoitukselliset viiveet toiminnassaan on myös toimitusvarmuudeltaan luotettavampi.


Mäenharjanteelta näkee kauasJatkuvan asiakkuuden menestyksellinen avaaminen edellyttää uskottavaa kykyä suoriutua tilauksista toimitusehtoineen sovitussa aikataulussa. Pienelle yritykselle saattaa syntyä positiivinen ongelma, mikäli yrityksen tekninen ja laadullinen uskottavuus ylittää sen liiketoiminnan volyymin ja rahoituksen asettamat reunaehdot. Yrityksellä on edessään tilanne, jota voisi kuvata mäenharjanteeksi yrittäjän retkipolulla. Mikäli kiipeäminen mäen harjalle onnistuu, avautuu edessä toivottavasti entistäkin parempi ja houkuttelevampi näkymä pitkälle eteenpäin. Sijainnin voi tarkistaa ja polkua pitkin voi sen jälkeen lähteä kulkemaan hyvällä mielellä. Mikäli mäelle kiipeäminen ei onnistu, yritys joutuu etsimään reitin sen kiertämiseksi ja pidempi näkymä jää toteutumatta.


Mäenharjanteelta yrittäjä pystyy myös paremmin valitsemaan poluista parhaan, joka johdattaa yrityksen kestävään kasvuun ja menestykseen. Korkealta eri vaihtoehtojen vertailu on helpompaa ja näkyviin saattaa nousta myös vaihtoehtoja, joita ei aiemmin ole tullut ajatelleeksi. Yrittäjän unelmat lähtevät lentoon ja muuttuvat todellisuudeksi.


Guida Invest auttaa yrittäjää toteuttamaan unelmansa kasvusta ja menestyksestä. Guida Invest rahoittaa yrityksen tilausten toteuttamista tarjoamalla rahoitusta kannattavasti kasvavalle yritykselle, joka on liiketoiminnassaan ylittämässä mäenharjannetta ja tekemässä harppauksen seuraavaan kokoluokkaan.

Antti Miettinen

Manager

DI, KTM

bottom of page