top of page

Suomen Pääomasijoittajayhdistys hyväksynyt Guida Invest Oy:n jäsenekseenSuomen pääomasijoittajayhdistyksen (FVCA) hallitus on hyväksynyt Guida Invest Oy:n varsinaiseksi jäsenekseen. ”Liiketoimintamme näkökulmasta FVCA-yhteisö on meille merkityksellinen. Omien tasesijoitusten lisäksi toteutamme seed-yrityksille rahoituskierroksia. Aktiivinen vuorovaikutuksemme muiden sijoittajien kanssa tarkoittaakin startup-kentän näkökulmasta parempaa asiakaspalvelua”, Jari Vesanen Guida Invest Oy:n partner toteaa.


Pääomasijoitustoiminta on Divest Group -konsernin uusin liiketoiminta-avaus. Guidan kautta yhtiö rahoitta eri­tyisesti aloittavien yrittäjien liike­toimintaa. ”Muista pääomasijoit­tajista poiketen tunnemme konk­reettisesti yrittäjyyden kasvukivut. Uusien markkinatulokkaiden ei tarvitse suot­ta kärsiä samoista haasteista”, Jari Vesanen ar­vioi ja viittaa tällä sekä liiketoiminnan operatiiviseen johtamiseen että rahoitusjärjestelyihin.


Guidan roolin alkuvaiheen rahoit­tajana Vesanen näkee merkittäväk­si. ”Kriittistä on saada ensimmäi­nen ulkopuolinen sijoittaja. Joku joka ottaa riskiä yrittäjän kanssa ja toiminnallaan rohkaisee myös mui­ta sijoittajia liikeidean taakse. Toki tämä edellyttää meiltä korkeaa riskinottokykyä.”


Guidan riskinottokykyä Vesanen perustelee Divest-konsernin laajalla palveluvalikoimalla. Startup-yrittäjät ovat kokeneet helpoksi vaihtoehdoksi ostaa tutulta rahoittajalta konkreettisia toimintamalleja, resursseja ja työvälineitä kasvua nopeuttamaan.


Kuolemanlaakson läpi on kuljettava nopeasti. Tarvitaan agressiivista myyntitoimintaa ja kevyitä hallintokustannuksia, jotta rahoitus riittää. Tähän pystymme tarjoamaan monta ratkaisua.

Vesasen mukaan Guida erottautuukin toimialalla käytännönläheisen, yrittäjälähtöisen sijoittajastrategiansa puolesta: ”Olemme esimerkiksi linjanneet, että haluamme yrittäjien säilyttävän vapauden päättää liiketoimintansa kehittämisestä. Siksi emme halua ohjata ja kontrolloida yritystoimintaa hallituspaikalta käsin.”


Lisätietoja Jari Kolehmainen Partner 050 591 3533 jari.kolehmainen@guida.fi


Guida Invest Oy on erilainen rahoitusyhtiö ja pääomasijoittaja – uskallamme olla ennakkoluulottomia, koska yrittäjinä olemme itsekin kokeneet kasvurahoituksen haasteet. Guida kuuluu Divest Group -konserniin, joka palvelee asiakkaitaan taloushallinnon, myynnin ja HR:n saralla.

bottom of page