top of page

Guida koulutusliiketoiminnassa: Opinahjolta taloushallinnon asiantuntemustaGuida on sijoittanut Opinahjo- yhtiöön. Opinahjo tarjoaa taloushallinnon koulutusta Espoon Otaniemessä. Koulutustarjontaan kuuluu sekä sisäisen että ulkoisen laskennan kurssikokonaisuuksia.

Guida Invest on asettanut tavoitteekseen myydä omistuksensa Opinahjosta 3-5 vuoden aikajänteellä. ”Lähdimme mukaan Opinahjon rakennustalkoisiin, koska arvioimme yhtiön konseptin poikkeavaksi markkinassa. Yritykset eivät enää lähetä työntekijöitään yksittäisille kursseille, vaan ajattelevat ammatillista kehittämistä laajemmassa viitekehyksessä. Parhaimmillaan koulutuksesta saadaan uusia liikeidoita ja vahvistetaan yhtiön kilpailukykyä”, Jari Vesanen Guidalta kertoo.


Opinahjon liiketoiminnalle Guidan ja sitä kautta Divest Group -konsernin taustatuki on perusteltu. ”Pystymme tarjoamaan Opinahjolle konkreettisia kasvun työkaluja, sillä Divest Group -konsernilla ja Guidalla on Opinahjon kanssa jaettu kohderyhmä. Olemme keskustelussa niin HR- kuin talousjohdonkin kanssa päivittäin”, kommentoi Vesanen.


”Opinahjon taloushallinnon koulutukset täydentävät osaltaan luontevasti Divest Group -konsernin palveluita. Sijoituspäätös ei siten pohjaudu ainoastaan tuotto-odotuksille, vaan osittain puhumme myös parantuneesta asiakastyytyväisyydestä”, täydentää Jari Vesanen lopuksi.


Lisätietoja:

Jari Kolehmainen Partner 050 591 3533 jari.kolehmainen@guida.fi


bottom of page